2023.12.01.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő: az Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint a www.arukereso.hu tulajdonosa (a továbbiakban: Árukereső.hu).

Az Árukereső.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: dpo@arukereso.hu

A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html felületen.

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén az Árukereső.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációval az Árukereső.hu egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el, mint Vélemények, a Kérdezz felelek funkció.

A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti az Árukereső.hu által a regisztráció során megadott személyes adatait törlését. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul.

A regisztráció során a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait visszavonásig kezeljük. A regisztráció során a név, e-mail cím, és a facebook fiók használata esetén, az Ön hozzájárulásával átvett e-mail cím és név, és közösségi profil azonosító, mint személyes adatok kerülnek felvételre. A regisztráció során rögzíthető továbbá számlázási cím és szállítási cím. A regisztrációkor megadott adatokkal Ön az Árukereső.hu Árukereső Marketplace-t is használhatja, hozzájárulásával az Árukereső Marketplace-ben részt vevő webshopoknál a regisztrációs adatokat az Árukereső.hu áttölti.

A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését a Felhasználói fiókban kezdeményezheti. A fiók törlését követően véleményeit, kérdéseit, hozzászólásait anonim módon tesszük közzé. A törlést az Árukereső.hu haladéktalanul teljesíti.

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az Árukereső.hu rendszeresen (jellemzően) hetente a hírlevélben értesíti újdonságairól és az oldalon elérhető termékekről a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A hírlevélre való feliratkozás és így az Árukereső.hu adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. Az Árukereső.hu hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat az Árukereső.hu visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében az Árukereső.hu az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.

ÁRUKERESŐ.HU SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Regisztráció nélkül is, önkéntes hozzájárulás alapján elérhetőek az Árukereső.hu egyes termékoldalain lévő szolgáltatások, melyek használatához az Ön e-mail címe, mint személyes adat kerül felvételre. Ezek az Árfigyelő szolgáltatás, a Vélemények és a Kérdezz felelek funkció, valamint a hibajelentés.

Az e-mail cím megadásával önkéntes hozzájárulást adja az Árukereső.hu egyes szolgáltatásaihoz szükséges adatkezeléshez, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti az Árukereső.hu által a megadott személyes adatának, e-mail címének törlését. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. Az Árukereső.hu a szolgáltatásaival kapcsolatosan e-mail címét a felvételtől számított 6 hónapig kezeli, az így felvett e-mail címének törlését az info@arukereso.hu e-mail címre írva teheti meg. A törlést az Árukereső.hu 1 munkanapon belül teljesíti.

Az Árukereső.hu-nak leadott felhasználói vélemények a mindenkori Vélemény-kezelési irányelvek szerint kerülnek publikálásra. A megadott becenév személyes adatot nem tartalmazhat!

PIAC-ÉS KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

A piackutatást és közvélemény-kutatást személyes adatok felhasználásával kizárólag az Ön hozzájárulásával végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek egy adott piac- és közvéleménykutatási kérdőíven felvételre kerülnek. Ilyen személyes adatok lehetnek: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, lakcíme, neme, családi állapota, gyermekei száma, iskolai végzettsége. Az így megadott személyes adatokat, az adatfelvételtől számított 1 évig kezeljük, ha Ön, mint érintett korábban nem kéri személyes adatai törlését a kérdőiv visszaigazoló e-mail címre válaszolva, e-mail címen. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

Az Árukereső.hu önkéntes alapú anonim piackutatást az Árukereső.hu-tól független, külső rendszerek használatával biztosítja. Az anonim piackutatás során az Árukereső.hu személyes adatot nem kezel.

JELENTKEZÉS AZ ÁRUKERESŐ.HU ÁLTAL MEGHIRDETETT ÁLLÁSHIRDETÉSRE

Az Árukereső.hu által meghirdetett állásokra való jelentkezés során személyes adatok felvételére kerül sor, melyhez Ön a jelentkezés elküldésével hozzájárulását biztosítja Ezek az adatok, az Ön önéletrajzában, jelentkezésében megadott személyes adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési hely, idő, anyja leánykori neve, lakcíme, neme, családi állapota, gyermeki száma, iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, életútja, fényképe, közösségi profilok hivatkozása (LinkedIn, facebook), önéletrajzban, motivációs levélben megadott egyéb adatok.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A jelentkezés során megadott személyes adatokat, a jelentkezéstől számított 1 évig kezeljük, ha Ön, mint érintett korábban nem kéri személyes adatai törlését a job@arukereso.hu e-mail címen. Személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve törlését a regisztrációt követően bármely időpontban kérheti.

Ha jelentkezése sikeres és az Árukereső.hu-hoz munkavállalóként felvételre kerül, úgy személyes adatainak kezelésére a továbbiakban a munkajogi jogszabályi rendelkezések irányadóak.

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

Az Árukereső.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics, Gemius). A külső szolgáltatók részére az Árukereső.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből az Árukereső.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. Az Árukereső.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét az Árukereső.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli. Ez az adatkezelés kiterjed arra is, hogy a biztonsági érdekből kezelt IP címeket hálózatbiztonsági okokból az IP címet kiosztó szervezettel (hosting service providerrel) megosszuk, valamint internetes robotok kiszűrése érdekében a Google Ireland Limited részére továbbítsuk, aki az IP címeket a https://policies.google.com/privacy és a https://policies.google.com/terms feltételek szerint kezeli.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Árukereső.hu elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybe vételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.

Az Árukereső a GetResponse Sp. z.o.o. (székhely: Gdańsk (80-387), Arkońska 6, A3, Lengyelország) hírlevélküldő szolgáltatását veszi igénybe, aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.

Az Árukereső piac-és közvéleménykutatási célból a Lime Survey szolgáltatást veszi igénybe, amelyet a LimeSurvey GmbH (Papenreye 63 22453 Hamburg, Németország, info@limesurvey.org), aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.

Az Árukereső a SmartSelling a.s. (Netroufalky 797/5 625 00 Brno, Csehország, helpdesk@smartemailing.com) hírlevélküldő szolgáltatását veszi igénybe, aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.

Az Árukereső piac-és közvéleménykutatási célból a Startquestion szolgáltatást veszi igénybe, amelyet a Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna ( Solec 81B lok.73A, 00-382 Warszawa, Lengyelország, contact@startquestion.com) adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.

Az Árukereső piac-és közvéleménykutatási célból a Lookback Group, Inc. (470 Ramona St, Palo Alto, CA 94301, USA) szolgáltatásait veszi igénybe, aki szolgáltatásként adattárolást biztosít, melyben az Árukereső felhasználóinak nevét, e-mail címét, valamint a róluk piac-és közvéleménykutatási célból készült felvételt kezeli adatfeldolgozóként.

Bankkártyás fizetés esetén felmerülő reklamáció (chargeback igény) elbírálásakor, szerződéses kötelezettség (GDPR 6. Cikk b) pont) teljesítése érdekében továbbításra kerülnek az Adyen N.V., mint a holland jog alatt a 34259528 sz. bejegyzett (Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amszterdam, Hollandia) fizetési szolgáltató felé, aki adatkezelőként az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció adatai (beleértve a termékek nevét, árát, a nyújtott kedvezményeket és szállítási díjat, dátum, időpont, azonosítószáma), IP cím, szállítási cím, számlázási cím, a vevő által megrendelt termék vevő általi átvételét igazoló dokumentumon szereplő adatok (ha az az Árukereső felé továbbításra került).

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát az Árukereső saját üzemeltetésű, illetve megbízott adatfeldolgozója által üzemeltetett szervereken tárolja.

Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

AZ ÁRUKERESŐ.HU, MINT ADATFELDOLGOZÓ

Az Árukereső.hu a Megbízható Bolt Program, illetve az Árukereső Marketplace szolgáltatásaira a partnereivel (adott webshoppal) írásbelinek minősülő szerződést köt. Az Árukereső.hu e partnerek megbízása alapján – az írásban megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően - adatfeldolgozási tevékenységet végez a Megbízható Bolt Program és az Árukereső Marketplace működése kapcsán. Az Árukereső.hu adatfeldolgozási tevékenysége megfelel a GDPR 28. cikkének.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át az Árukereső.hu-nál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát. Hatóság, bíróság részére - amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot az Árukereső.hu csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt az Árukereső.hu minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket az Árukereső.hu úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Árukereső.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Árukereső.hu informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Árukereső.hu a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén az Árukereső.hu – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)
 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Ön továbbá az Árukereső.hu adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, további jogorvoslatként az Árukereső.hu-val szemben bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az Árukereső.hu, mint adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát az Árukereső.hu, mint adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

"COOKIE" KEZELÉS (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

Az Árukereső.hu "cookie"-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja az Árukereső.hu oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén az Árukereső.hu cookie-t helyezzen el. Az Árukereső.hu az alábbi típusú cookie-kat használ:

Session (munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Ez a cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja az Árukereső.hu, hogy az arukereso.hu oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).

Unique user ID cookie

E cookie célja, hogy minden látogatása alkalmával az Árukereső.hu az Ön számára leginkább releváns információkat mutassa meg. A unique user ID cookie személyes adatot nem tartalmaz, az egyes felhasználói aktivitásokat, beállításokat tárolja. A unique user ID cookie érvényességi ideje a látogatástól számított 1 hónap.

Külső szervezetek által telepített cookie

Cookie-kat az Árukereső.hu hirdetést kiszolgáló partnerei is használnak. A partnerek által üzemeltetett szerverek www.arukereso.hu látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.

Az Árukereső.hu Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a www.arukereso.hu látogatása során jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk azokról a látogatókról, akik az Árukereső.hu hirdetéseit, vagy a www.arukereso.hu oldalt böngészték. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook-képpont használata során személyes adatok kezelésére, felvételére nem kerül sor az Árukereső.hu által. A Facebook számára a Facebook-képpont (Pixel) használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a www.arukereso.hu böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Az Árukereső.hu Google remarketing eszközöket használ, mely alapján a www.arukereso.hu böngészését követően a látogatók számára a Google egyéb webhelyeken való böngészéskor, az Árukereső.hu termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos egyedi tartalmak jelenhetnek meg (remarketing). A Google számára a remarketing eszközök használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a www.arukereso.hu böngészése közben a Google egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Google mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A személyre szabott hirdetésekről bővebb információ itt érhető el: https://safety.google/privacy/ads-and-data/

Az Árukereső.hu Pinterest Ads remarketing eszköz felhasználásával, személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg a Pinteresten. A Pinterest számára a Pinterest Ads használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban a www.arukereso.hu böngészése közben a Pinterest egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Pinterest, mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A Pinterest Ads szolgáltatással kapcsolatos és a Pinterest Ads személyre szabott hirdetések tiltásával kapcsolatosan részletes teendőkről további információt itt találhat: https://help.pinterest.com/hu/article/personalized-ads-on-pinterest.

Cookie-k tiltása

Ha szeretné letiltani az Árukereső.hu által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével az arukereso.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.

Külső partnerek által telepített cookie-k tiltását egyes partnereinknél is elvégezheti:
https://www.rtbhouse.com/optout-page/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, vagy https://myaccount.google.com/data-and-personalization

Facebook-képpont esetén a hirdetés jobb felső sarkában az "X" vagy a lefelé mutató nyíl gombra kattintva válassza a Miért látom ezt? pontot, majd Beállítások menüpontban tudja letiltani a követést. További információ: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences_dialog_v2

A Google remarketing cookie-k tiltása itt végezhető el: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu

A Pinterest Ads cookiek tiltása itt végezhető el: https://policy.pinterest.com/hu/cookies

Melléklet

Érdekmérlegelési teszt - IP címek adatkezelése