Összefoglaló

Jelen szerződés célja, az Online Comparison Shopping Kft. által üzemeltetett alábbi szolgáltatások igénybevételi feltételeinek meghatározása:

 • Árukereső: az arukereso.hu internetes termékkatalógus, amely oldalon regiszrált partnerek termékeiket átkattintás alapú elszámolással közzétehetik.
 • PartnerProgram: saját tartalommal rendelkező weboldalak számára biztosít reklámokat, PPC rendszer szerint.
 • Közös rendelkezések: Szerzői jogokat és az adatvédelemre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

Az Online Comparison Shopping Kft. szolgáltatásainak általános szerződési feltételei

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) az Online Comparison Shopping Kft. (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-186759; adószám: 24868291-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, www.arukereso.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak („A” Fejezet), illetve Partnerprogramjának („B” Fejezet) igénybevételére vonatkozóan, a Szolgáltató és a felhasználó, illetve a partner között létrejött szerződés (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét - képezik.

„A” Fejezet: SZOLGÁLTATÁSOK

I. SZERZŐDÉS TARTALMA

 1. A Szolgáltató a Szerződés keretében, az alábbiakban meghatározott szolgáltatás teljesítését vállalja díjazás ellenében a Weboldalon aktiváltan regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) részére:
 2. Az „Árukereső” szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó elérhetőségeinek (cégnév, cím, telefon, e-mail, webshop webcíme, bolt logója) és termékeinek , vagy a Felhasználó oldalára harmadik felek által feltöltött termékek adatainak (termék neve, ára, átirányítás a bolt adott termékére) megjelenítését vállalja a Szolgáltató által a Weboldalon üzemeltetett termékkatalógusban (ár-összehasonlító internetes portálon), valamint a Partnerprogramban működtetett oldalakon. Az „Árukereső” szolgáltatás keretei között a Szolgáltató külön szolgáltatási elemekkel bővítheti az általa nyújtott szolgáltatásokat, melyek feltételeit – a jelen Szerződés feltételei mellett – a Szolgáltató a díjazási feltételekben, vagy a PartnerPortálon, a Felhasználó PartnerPortálon való belépését követően teszi elérhetővé.
  1. Az Weboldalon való termékmegjelenés helye licitálással változtatható a https://www.arukereso.hu/admin/#sponsored-listing oldalon leírtak alapján.
  2. Díjak, elszámolás módja
   1. A Szolgáltató vállalja, hogy főkategóriánként, valamint a speciális megjelenésekre vonatkozó aktuális díjakat a https://www.arukereso.hu/admin/#prices oldalon elérhetővé teszi.
   2. Az "Árukereső" szolgáltatás esetében a Felek közötti elszámolás alapja a Szolgáltató oldaláról a Felhasználó weboldalára történő átkattintások száma (PPC). A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszerébe beépített többszintű szűrőrendszerrel minden technikailag elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy egy látogató egy napon belüli többszöri átkattintása a Felhasználó ugyanazon termékoldalára, a Felek között elszámolás tekintetében egyszeri átkattintásnak minősüljön. Abban az esetben ha a Felhasználó több termékoldalára érkezik átkattintás egy látogatótól, egy napon belül, akkor a maximum elszámolt termékoldalra mutató átkattintások száma nem lehet több mint három és a Felhasználó fő oldalára érkező (Bolt információs oldaláról érkező felhasználói kattintás) kattintások mennyisége egy látogatótól, egy napon belül nem lehet több mint egy. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszerébe beépített többszintű szűrőrendszerrel minden technikailag elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az ún. "internetes robotok" átkattintásai ne kerüljenek a Felek között elszámolásra.
    1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó a számára biztosított adminisztrációs felületen (a továbbiakban: PartnerPortál) ellenőrizheti a Felhasználó Árukereső szolgáltatásra vonatkozó statisztikáit, költségeit, egyenlegének aktuális állapotát és a számlázás aktuális helyzetét. A Felhasználó a Szolgáltató által kialakított és működtetett PartnerPortál rendszer nyilvántartásának, mint zárt informatikai rendszer megfelelőségét elismeri, azt hiteles nyilvántartásnak ismeri el és a mérési eredmények tekintetében kifogással nem él.
  3. Számlaegyenleg
   1. Az „Árukereső” szolgáltatás teljesítésének díját a Felhasználó előre köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Előbbiek alapján az „Árukereső” szolgáltatás igénybevételének (teljesítésnek) elengedhetetlen feltétele, hogy a Felhasználó pozitív aktuális egyenleggel rendelkezzen. Előbbiek hiányában a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást teljesíteni.
   2. Az „Árukereső” szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyenleg feltöltéséről a Felhasználó köteles gondoskodni. Banki átutalással, vagy készpénzes befizetés útján megfizetett összeg a felhasználó egyenlegére a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás napját követő 1 munkanapon belül kerül kimutatásra.
   3. A Felhasználó aktuális egyenlegét (negatív egyenlegét) a Szolgáltatótól a Partner Portálon igényelt számla megfizetésével (jóváírásával) tudja feltölteni, és ezzel a szolgáltatást igénybe venni. A felhasználó az ÁSZF elfogadásával a lekért számla formátumát is elfogadja mely: elektronikus számla (továbbiakban: "E-számla"). Amennyiben a Felhasználó szeretne papír alapú számlát, úgy a regisztrációját követőn 3 napon belül kell igényét jelezni a Szolgáltató irányába az info@arukereso.hu email címen keresztül.
   4. Az E-számlát tartalmazó file a lekérést követően e-mailben kerül kiküldésre a Felhasználónak. A file adatállománya lemásolható, annak hitelességének elvesztése nélkül, valamint a Partner Portálról bármikor újra elérhető. Az E-számla hitelessége a számlát kibocsátótól függetlenül azonnal ellenőrizhető az interneten keresztül, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által minősített hitelesítő szolgáltatókon keresztül. A Felhasználónak nem kell semmilyen fizetős alkalmazást telepítenie. A számlák hitelessége ingyenes Adobe Reader programmal ellenőrizhető az alábbi módon, függetlenül az Felhasználó által használt operációs rendszertől.
    1. Jelen ÁSZF I./2.3.3. pontjában hivatkozott számla minimum értéke bruttó 10.000,- (azaz Tízezer) Forint, illetve bruttó összegének 1.000,- (azaz Egyezer) Forinttal oszthatónak kell lennie.
    2. A Felhasználó új számla igénylésekor a számlaigényen szereplő összeget, annak megfizetését követő legfeljebb 1 éven belül használhatja fel.
   5. A Szolgáltató a felhasználó egyenlegét minden egész órakor (00:00-05:00 közötti időszak kivételével) frissíti és teszi elérhetővé a PartnerPortálon. Amennyiben a Felhasználó számlaegyenlege negatív értékbe fordul át, úgy a Szolgáltató jogosult az „Árukereső” szolgáltatás teljesítését egyoldalúan - a Felhasználó külön értesítése nélkül - felfüggeszteni. Előbbi felfüggesztés eredményeként a Felhasználó termékei a felfüggesztés idejére kikerülnek a szolgáltatás rendszeréből, a Szolgáltató Weboldaláról (inaktiválás). Az inaktiválást a Felhasználó a számlaegyenleg feltöltésével oldhatja fel, a befizetés egyenlegen való kimutatását követő egész órái időponttól kezdve (00:00-05:00 közötti időszak kivételével), a Felhasználó felfüggesztése feloldásra kerül és újra aktív státusza eredményeként a Felhasználó termékei a Szolgáltató Weboldalán megjelenítésre kerülnek az aktiválás időpontjában elérhető terméklista tartalma alapján.
   6. A Felhasználó nem jogosult a számlaegyenlegen szereplő (befizetett) összeget utóbb visszaigényelni, kivéve ha a szolgáltatás biztosítása a Szolgáltatónak felróható ok miatt hiúsul meg.
   7. A Felhasználó első befizetését kizárólag a Szolgáltató által meghatározott elektronikus fizetési módon (pl. online bankkártyás fizetéssel a PayU rendszerén keresztül, vagy banki átutalás útján) teljesítheti, annak érdekében, hogy a Felhasználó azonosítása a fizetési authorizáción keresztül is végbe menjen. Ha felhasználói fiókban a Felhasználó személye változik, az új Felhasználónak is fizetési authorizációs célú fizetést kell végrehajtania, mely összeg, mint első befizetés a felhasználói fiók számlaegyenlegére kerül jóváírásra. Ha a Felhasználó első befizetését nem a Szolgáltató által meghatározott fizetési módon teljesíti, befizetése az itt meghatározott első befizetés teljesítését követően kerül a felhasználói egyenlegen kimutatásra, vagy, a Felhasználó választása szerint, a Szolgáltató banki úton visszatéríti, ha a Felhasználó hozzá köthető (a céginformációs rendszeren elérhető) bankszámlaszámot ad meg.
   8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás technikai sajátossága miatt negatív egyenleg halmozódhat. A negatív egyenleg megléte a Felhasználót nem mentesíti fizetési kötelezettsége alól, a negatív egyenleg a Felhasználó általi következő egyenlegfeltöltéskor kerül elszámolásra. Ha a negatív egyenleggel rendelkező Felhasználó az egyenleg feltöltését elmulasztja, a negatív egyenlege tartozásként kerül kimutatásra és azt a Szolgáltató jogosult számlával érvényesíteni.
  4. Boltok megjelenési feltételei
   1. Általános rendelkezések
    A megjelenéshez szükséges adatokat az Árukereső a Partner Portálon keresztül kéri be, és szükség szerint próbavásárlással ellenőrzi. Az Árukereső fenntartja jogát a jelen ÁSZF-ben leírt szabályoknak nem megfelelő ajánlatok megjelenítésének visszautasítására. Az adatok nem a valóságnak megfelelő megadása a szolgáltatásból való minimum 2 hónapos kizárást vonhat maga után.
    Ha a bolt ajánlatainak ÁFA tartalma nem azonosítható be a nyilvánosan elérhető információk (többek között: webshop termékoldal, ÁSZF) alapján, az Árukereső fenntartja jogát a bolt által adott ajánlat megjelenítésének visszautasítására, vagy eltávolítására.
    Továbbá jogosult az Árukereső a bolt által adott ajánlat megjelenítésének visszautasítására, vagy eltávolítására, ha az elektronikus kereskedelemre irányadó EU és magyar jogszabályokban meghatározott elektronikus visszaigazolási követelménynek a bolt nem tesz eleget.
   2. Belföldi székhelyű boltokra vonatkozó feltételek
    Belföldi székhelyű bolt esetén áthárított magyar ÁFÁ-t (27%, 18% vagy 5%) nem tartalmazó ajánlatot kizárólag alanyi adómentes adózó jeleníthet meg, mely ajánlatok az alapértelmezett termékoldali forgalmazólistában egy, a nem magyar ÁFA tartalommal (27%, 18% vagy 5%) forgalmazott ajánlatok számára kialakított szekcióban jelennek meg a többi forgalmazó magyar ÁFA tartalmú ajánlata alá rendezve. Ezen boltok ajánlatai nem kerülnek kiemelésre a termékoldalakon és kategória oldalakon sem, de az egyéb, kiválasztott szűrési és rendezési szempontnak megfelelően, a többi bolt ajánlataival együtt jelennek meg a listázásban. Online piactér partnerajánlatként megjelenített és online piactér által minősített alanyi adómentes adózóra e pont nem vonatkozik.
   3. Magyar ÁFA tartalommal forgalmazó EU partnerekre vonatkozó feltételek
    A szolgáltatást igénybe vehetik EU-n belüli székhellyel rendelkező és a VIES nyilvántartásban érvényes adószámmal elérhető vállalkozások (boltok) is, amennyiben magyar nyelvű kereskedelmi honlappal rendelkeznek és termékeiket magyar ÁFA tartalommal értékesítik (Magyar ÁFÁ-s EU partnerek). A VIES nyilvántartásban nem elérhető, vagy nem érvényes adószámmal rendelkező, illetve nem EU-n belüli bolt regisztrációjának elfogadásáról a Szolgáltató egyedi döntést hoz, amihez a bolt a Szolgáltató által egyedileg meghatározott dokumentumok megküldését, és/vagy feltételek teljesítését írja elő.
    Az "Árukereső" szolgáltatás teljes funkcionalitása (ideértve a licitálást) csak azon EU partnerek számára érhető el, amelyek ajánlatai magyar ÁFÁ-t tartalmaznak, s mint ilyenek, a vásárlóik felé a termékre vonatkozó magyar ÁFA tartalommal (27%, 18% vagy 5%) állítanak ki számlát. Ilyen esetben az Árukereső az EU partner ajánlatait az alapértelmezett termékoldali forgalmazólistában jeleníti meg. Az EU partner terméklistájának magyar ÁFA tartalmát, valamint magyar nyelvű kereskedelmi honlapjának magyar ÁFA-ra vonatkozó tájékoztatását az Árukereső jogosult ellenőrizni és nem megfelelő magyar ÁFA tartalom, illetve tájékoztatás esetén jogosult az EU partner megjelenését megváltoztatni, rá a nem magyar ÁFA tartalommal forgalmazó boltokra vonatkozó alábbi feltételeket alkalmazni.
   4. Nem magyar ÁFA tartalommal forgalmazó boltokra vonatkozó feltételek
    EU-n belüli székhelyű, de nem magyar ÁFA tartalmú ajánlatot megjelenítő boltok és az EU-n kívüli székhelyű boltok ajánlatai az alapértelmezett termékoldali forgalmazólistában a nem magyar ÁFA tartalommal (27%, 18% vagy 5%) forgalmazott ajánlatok számára kialakított szekcióban jelennek meg, a többi forgalmazó magyar ÁFA tartalmú ajánlata alá rendezve. Ezen boltok ajánlatai nem kerülnek kiemelésre a termékoldalakon, de az egyéb, kiválasztott szűrési és rendezési szempontnak megfelelően, a többi bolt ajánlataival együtt jelennek meg a listázásban.
   5. Online piacterekre vonatkozó feltételek
    Az online piacteret biztosító Felhasználó számára a Szolgáltató – a Felhasználó saját termékén felül – egy termék megjelenítését teszi lehetővé.
  5. Egyéb szolgáltatási rendelkezések
   1. Az „Árukereső” szolgáltatás keretében megjelenítésre szánt termékadatokat a Felhasználó köteles biztosítani a Szolgáltató részére a https://www.arukereso.hu/admin/#feed-format oldalon leírt feltételek alapján.Online piacterek esetén a termékadatokra vonatkozóan a Szolgáltató további feltételeket is előírhat, amelyet a PartnerPortálon tesz közzé. A Szolgáltató elismeri, hogy online piactér Felhasználó ugyanazon terméket akár eltérő ár, vagy szállítási termékadatokkal is megjelenítheti, mely nem tekinthető többszörözött termékadatnak.
    1. A Szolgáltató nem köteles megjeleníteni a termékkatalógusban azokat az adatokat:
     • amelyeket a Felhasználó nem jelen ÁSZF rendelkezései alapján ad meg részére;
     • amelyek nem valósak;
     • amelyek nem megfelelő frissességű termékinformációkat tartalmaznak;
     • amelyek jogellenesek, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik fél jogait, jogos érdekeit sértik, sérthetik.
    2. Jelen ÁSZF I./2.5.1.1. pontjában meghatározott esetben a Felhasználó nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.
   2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat feldolgozza és termékadatbázisához illeszti. A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott terméklistában szereplő új ajánlatok naponta egyszer kerülnek kivezetésre a Szolgáltató Weboldalára általában kisforgalmú időszakban (00.00-06.00 között).
    1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megadott termékeket külön indoklás nélkül, belátása szerint át- és / vagy besorolhassa. Előbbiek vonatkozásában a Felhasználó nem élhet semmilyen igénnyel, követeléssel a Szolgáltatóval szemben.
    2. A Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Felhasználó regisztrációjának aktiválását követően, a Felhasználó termékeinek tényleges megjelenítésének első 60 napjában a Felhasználó által megadott egyes, a Szolgáltató által szabadon kiválasztott termékek megjelenítését visszatartsa.
   3. Az „Árukereső” szolgáltatás egyebekben nem kötött hűségnyilatkozathoz, sem minimális havi költéshez.
  6. Shopping Szolgáltatás
   1. Az „Árukereső” szolgáltatásban megjelenő Felhasználók jogosultak a „Shopping” szolgáltatás használatára. A „Shopping” szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Google Shopping rendszerébe feltölti a Felhasználó releváns termékadatait abban az esetben, ha
    • a Felhasználó pozitív aktuális egyenleggel rendelkezik,
    • a termékadatok közül külön feltüntetésre kerül a termék ára és a szállítási díj, továbbá, ha
    • a rendelkezésre adott termékadatok megfelelnek a Google Shopping hirdetések mindenkori elvárásainak (https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=hu).
    Ha a Felhasználó által megadott termékadatok a fenti feltételeknek nem felelnek meg, a Szolgáltató a megtagadhatja a termékadatok Google Shopping rendszerbe való feltöltését. A Szolgáltató az „Árukereső” szolgáltatáshoz kapcsolódóan biztosítja a „Shopping” szolgáltatás igénybevételét. A Felhasználó a „Shopping” szolgáltatást a Partner Portálon tett külön online nyilatkozattal veheti igénybe és ugyanúgy szüntetheti meg.
    Amennyiben a Google Shopping felületen a Felhasználó hirdetése megjelenítésre kerül és a látogató arra rákattint, akkor onnan a látogató közvetlenül a Felhasználó webshopjára kerül átirányításra.
   2. A „Shopping” szolgáltatás díja költség- és jutalék alapú, azaz az adott átkattintás Google által a Szolgáltató felé felszámított költség kerül a Felhasználó felé áthárításra, mely költségen felül a Szolgáltató jutalékot is felszámít a Felhasználó felé. A jutalék mértékét a Szolgáltató határozza meg, melyet az „Árukereső” szolgáltatás aktuális díjszabásában (https://www.arukereso.hu/admin/Login#prices-shopping) tesz közzé. A “Shopping” szolgáltatás díja a Felhasználó egyenlegéből kerül levonásra.
    A „Shopping” szolgáltatás keretében a Google által a Szolgáltatónak termékajánlatonként átadott átkattintási darabszámok kerülnek felszámításra, ezért a Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltató az ÁSZF 2.2.2. pontja alól mentesül. Az elszámolással kapcsolatosan a Felhasználó elfogadja a Szolgáltató kimutatását és ellene kifogással nem él.
    Szolgáltató vállalja, hogy a Google által utólagosan érvénytelennek minősített kattintások átlagértékét a Felhasználó egyenlegén jóváírja.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti Szerződés a Felhasználó által a Weboldalon történő regisztráció aktiválásával - kivéve a visszautasítás esetét - jön létre (lép hatályba).
  1. A regisztráció során a Felhasználó köteles a regisztrációs ívet valós adatokkal, megfelelő módon és hiánytalanul kitölteni, illetve jelszavat választani, email címét megadni, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadni. Szolgáltató kiköti, hogy csak érvényes adószámmal rendelkező Felhasználók termékeit jeleníti meg az oldalain, csak érvényes adószám megléte esetén állít ki számlát.
   1. A Felhasználó jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó jelszavának vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.
   2. A Szolgáltató a regisztrációt követő 2 munkanapon belül dönt a regisztráció elfogadásáról.
    1. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét csak megfelelő forgalmi adatokat és bevételt nyújtó weboldalak számára biztosítsa, és így adott esetben a regisztráció elfogadását, aktiválását - akár hallgatólagos magatartással - elutasítsa. A Szolgáltató előbbiek mellett jogosult arra, hogy a tartalmilag a Szolgáltató jó hírnevét és üzleti gyakorlatát károsan befolyásoló tartalmú weboldalakkal ne lépjen Szerződésbe, illetve egyoldalúan, indoklás nélkül felmondja a velük megkötött Szerződést.
    2. A regisztrációs adatokon felül, a Felhasználótól a Szolgáltató további, a Szolgáltató által meghatározott adatokat kérhet be, a Szolgáltató oldalán szereplő termékajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A Szolgáltató által kért adatokat a Felhasználó PartnerPortál fiókjában adja meg. A Szolgáltató által így előírt adatszolgáltatás teljesítése során a bekért adatok hibás, vagy elmulasztott kitöltése, a regisztráció, illetve a Szolgáltató oldalán történő megjelenés felfüggesztésével járhat.
    3. A Szolgáltató előbbieken túl jogosult a Felhasználó regisztrációját - akár hallgatólagos magatartással is - elutasítani:
     • korábban törölt Felhasználó regisztrációja esetén;
     • a regisztráció hiányos, nem megfelelő, a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF feltételeinek;
     • jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
  2. A regisztráció elfogadása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által a Felhasználó email címére elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. Előbbi aktiválást követően a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó PartnerPortál fiókjához.
  3. A Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Felek közötti Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.
  4. A Szolgáltató a Szerződéseket nem iktatja.
 2. A Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.
 3. A Szerződés megszűnik:
  • a Felhasználó, illetve a Szolgáltató egyoldalú felmondásával;
  • a Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondásával, ha a Felhasználó ismételten:
   • Felhasználó díjfizetési kötelezettségének a Szolgáltató - legfeljebb 5 napos póthatáridőt biztosító - felszólítása ellenére sem tesz eleget;
   • Felhasználó a szolgáltatást visszaélésszerűen, jogellenesen használja,;
   • Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató - illetve az egyes felhasználók vagy más harmadik személyek - jogos érdekét, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása a Szolgáltatótól nem várható el;
   • utóbb kiderül, hogy Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek vagy a Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti (megtévesztette);
  • a Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondásával, ha:
   • Felhasználó bűncselekményt követ el;
   • Felhasználó felróható módon kárt okoz;
   • a Felhasználó egyébként a Szerződést, jelen ÁSZF rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti (megszegi);
   • jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
  1. A Szolgáltató felmondása esetén a Szolgáltató - jelen ÁSZF II./3.1.1. pontjában foglaltakra figyelemmel - 30 napon belül visszatéríti (visszafizeti) a Felhasználó számlaegyenlegén szereplő összeget.
   1. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben fennálló követelését egy összegben a Felhasználó felé kiszámlázni, illetve beszámítani.
  2. A Szerződés megszűnése esetén amennyiben a szerződéses kapcsolat során számviteli bizonylat kiadására került sor, úgy a Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját, adatait, különös tekintettel a forgalmi adatokra, a 2000. évi C. tv. 169. §-a értelmében a számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben előírt megőrzési határidő lejártáig tárolja.
  3. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Felhasználó, illetve harmadik személy felé a Szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő felmondásáért (megszűnéséért). A Szolgáltató felmondása esetén 30 napos felmondási idő áll fenn, a felmondási idő alatt a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését - saját belátása szerint - korlátozhatja. A Szolgáltató felmondását köteles megindokolni, kivéve, ha ezt jogszabály nem írja elő. A Felhasználó felmondását 8 napos felmondási idővel teheti meg.
 4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését korlátozni, azaz a Szolgáltatást felfüggeszteni, amennyiben kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy adott Felhasználó megfelel-e az ÁSZF rendelkezéseinek, illetve, ha a Felhasználó Szerződésbe ütköző vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít. Előbbiekben meghatározott magatartás következményeiért a Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik. A felfüggesztést a Szolgáltató köteles indokolni.
 5. A Felhasználó a Weboldal használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni.
 6. A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a Partner Portálon megadott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó bármely, a Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
 7. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. Ha a Felhasználó a Weboldal használata során a jelen ÁSZF-be ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége a Szolgáltató megítélése szerint veszélyezteti a Szolgáltató (az Árukereső) üzleti jó hírnevét, gazdasági érdekeit, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni. Ha a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve törlési eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó Szolgáltató által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni és megítélése szerinti mértékben és módon vagyoni biztosítékot kérni. Ha a Felhasználó a vagyoni biztosíték nyújtását megtagadja, vagy annak teljesítésével indokolatlanul késik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani.

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Felhasználó a szolgáltatások ellenértékét (díját) átutalással, 8 napon belül köteles a Szolgáltató részére maradéktalanul megfizetni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.
  1. A Felhasználó a szolgáltatások ellenértékének (díjának) késedelmes megfizetése esetén évi 20%-os mértékű késedelmi kamatot tartozik a Szolgáltató részére megfizetni.
 2. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak, melyet a Felhasználó a Partner Portálon keresztül tehet meg.
  1. Ha a Felhasználó számára a Szolgáltató számlát állított ki, az alább felsorolt adatokban való változást a Felhasználó a Partner Portálon keresztül kéri a Szolgáltatótól:
   • regisztrációs és számlázási adatok (cégnév, székhely, adószám),
   • a terméket megvásárló részére kiállítandó számlán az eladó adatai,
   • Felhasználó webshopjának webcíme (URL).
   Adatváltoztatási igényt a Szolgáltató az igényelt változások ellenőrzését követően vezeti át a Felhasználó fiókjára, fenntartva jogát, hogy az adatváltozást az aktuális Felhasználói fiókkal kapcsolatban elutasítsa. Ha az adatváltoztatási igény a Felhasználó adószámának módosítását (magyar adószám esetén az adószám első 8 karakterét) is tartalmazza, a Szolgáltató jogosult az igényelt változtatást úgy teljesíteni, hogy a Felhasználó számára új fiókot nyit és a korábbi Felhasználó fiókot lezárja, az új fiókba a lezárt fiókban lévő vélemények, értékelések nem kerülnek áttöltésre.
  2. Ha a Felhasználó által bejelentett adatváltozások a Felhasználó által korábban megadott és a Szolgáltató által megjelenítendő márkanévre (boltnévre), illetve a Felhasználó webshopjának webcímére, boltjának logójára irányul, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóra vonatkozóan közzétett vélemények törlésére.
 3. A szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személy(ek) és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés betartása mellett használhatóak.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó magatartásáért más felhasználóval, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
 5. A szolgáltatások ellátása során a Szolgáltató maga nem végez kiskereskedelmi tevékenységet, csupán szerződött felhasználói (partnerei) termékeit és szolgáltatásait teszi elérhetővé a Weboldalon, a szolgáltatások oldalain. Előbbieknek megfelelően a Szolgáltató a szolgáltatások jellegéből adódóan a felhasználói (partnerei) által elérhetővé tett információkért és a felhasználói (partnerek) magatartásáért semmilyen felelősséget nem vállal.
  1. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind a Szolgáltatóval, mind harmadik személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.
 6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. A szolgáltatások keretén belül az Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatások üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 7. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett.
 8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.
 9. A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) teljes kockázatát a Felhasználó viseli.
 10. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a szolgáltatás működtetését.

„B” Fejezet: PARTNERPROGRAM

I. SZERZŐDÉS TARTALMA

 1. Az „Partnerprogram” egyedi saját tartalommal rendelkező weboldalak szolgáltatóival (továbbiakban: Partner) kötött megállapodás, melynek keretében a Szolgáltató reklámokat helyezhet ki a Partner egyedi, saját tartalommal rendelkező weboldalára.
  1. A hivatkozott reklámok tartalmát a Szolgáltató biztosítja.
 2. Díjak, elszámolás módja
  1. A Szolgáltató vállalja, hogy a „Partnerprogram” szolgáltatás aktuális díjait (feltételeit) a https://www.arukereso.hu/admin/#partner-program oldalon elérhetővé teszi.
  2. A „Partnerprogram” keretén belül a Partner oldalain megjelenő, a Szolgáltató Weboldalára mutató reklámokra a látogatók rákattinthatnak, így eljutnak a Szolgáltató Weboldalára. Amennyiben előbbiek után adott látogatók a Szolgáltató Weboldalán a Szolgáltató Felhasználói által megrendelt, az „Árukereső” szolgáltatás keretében megjelenő reklámokra rákattintanak, úgy ezen egyedi átkattintások (PPC) kerülnek elszámolásra. Előbbi PPC nyilvántartását és elszámolását a Szolgáltató végzi, annak alakulását a Partner a Szolgáltató által biztosított PartnerPortál felületen figyelemmel kísérheti.
  3. A Partner a Szolgáltató által elektronikus úton (e-mail) havonta kiállított elszámolás alapján jogosult a számláját kibocsátani, amennyiben annak egyenlege megfelel az alábbi 2.3.1. pontban foglaltaknak.
   1. A „Partnerprogram” szolgáltatásról a Partner csak akkor állíthat ki számlát, ha a Partner egyenlege eléri vagy meghaladja a nettó 10.000,- (azaz Tízezer) Forintot.
   2. A „Partnerprogram” szolgáltatásról szóló számlájában a Partner a vevő rovatban a következő adatokat köteles feltüntetni: Online Comparison Shopping Kft.,1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Adószám: 24868291-2-42.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Szolgáltató és a Partner közötti Szerződés a Partner által a Weboldalon történő regisztráció aktiválásával - kivéve a visszautasítás esetét - jön létre (lép hatályba).
  1. A regisztráció során a Partner köteles a regisztrációs ívet valós adatokkal, megfelelő módon és hiánytalanul kitölteni, illetve jelszavat választani, email címét megadni, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadni.
   1. A Partner jelszavának és a fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Partner felelőssége. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partner jelszavának vagy a fiókok illetéktelen használatából eredő károkért.
   2. A Szolgáltató a regisztrációt követő 10 napon belül dönt a regisztráció elfogadásáról.
    1. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét csak megfelelő forgalmi adatokat és bevételt nyújtó weboldalak számára biztosítsa, és így adott esetben a regisztráció elfogadását, aktiválását - akár hallgatólagos magatartással - elutasítsa. A Szolgáltató előbbiek mellett jogosult arra, hogy a tartalmilag a Szolgáltató jó hírnevét és üzleti gyakorlatát károsan befolyásoló tartalmú weboldalakkal ne lépjen Szerződésbe, illetve egyoldalúan, indoklás nélkül felmondja a velük megkötött Szerződést.
    2. A Szolgáltató előbbieken túl jogosult a Partner regisztrációját - akár hallgatólagos magatartással is - elutasítani:
     • korábban törölt Partner regisztrációja esetén;
     • a regisztráció hiányos, nem megfelelő, a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy az ÁSZF feltételeinek;
     • jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
  2. A regisztráció elfogadása esetén a Partner a Szolgáltató által a Partner email címére elküldött link útján aktiválhatja regisztrációját. Előbbi aktiválást követően a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Partner PartnerPortál fiókjához.
  3. A Felek közötti Szerződés írásbeli szerződésnek minősül.
  4. A Szolgáltató a Szerződéseket nem iktatja.
 2. A Szerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre.
 3. A Szerződés megszűnik különösen:

  a Partner, illetve a Szolgáltató 8 napos, egyoldalú, rendes felmondásával;

  a Szolgáltató azonnali hatályú, egyoldalú, rendkívüli felmondásával, ha:

  • Partner a szolgáltatást visszaélésszerűen, jogellenesen használja,;
  • Partner olyan magatartást tanúsít, amely Szolgáltató - illetve az egyes felhasználók vagy más harmadik személyek - jogos érdekét, különösen a Szolgáltató jóhírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a Szerződés további fenntartása a Szolgáltatótól nem várható el;
  • utóbb kiderül, hogy Partner által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek vagy a Partner a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti (megtévesztette);
  • Partner bűncselekményt követ el;
  • Partner felróható módon kárt okoz;
  • a Partner egyébként a Szerződést, jelen ÁSZF rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti (megszegi);
  • jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetben.
  1. A Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a nyilvántartása alapján a Partner részére az elszámolást legkésőbb 8 munkanapon belül elektronikus úton (e-mail) megküldeni. A Partner jogosult legkésőbb az elszámolás elküldésétől számított 8 munkanapon belül a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését egy összegben a Felhasználó felé kiszámlázni. Ha előbbi időtartamon belül a Partner nem bocsátja ki a megfelő tartalmú számlát, úgy követelése elévültnek tekintendő.
  2. A Szerződés megszűnése esetén amennyiben a szerződéses kapcsolat során számviteli bizonylat kiadására került sor, úgy a Szolgáltató a Partner regisztrációját, adatait, különös tekintettel a forgalmi adatokra a 2000. évi C. tv. 169.§-a értelmében a számviteli elszámolást közvetetten alátámasztó bizonylatként kezeli és a törvényben előírt megőrzési határidő lejártáig tárolja.
  3. A Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Partner, illetve harmadik személy felé a Szerződés jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő felmondásáért (megszűnéséért).
 4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást (díjfizetés) felfüggeszteni, amennyiben kétség merül fel arra vonatkozóan, hogy adott Partner megfelel-e az ÁSZF rendelkezéseinek, illetve, ha a Partner Szerződésbe ütköző vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít. Előbbiekben meghatározott magatartás következményeiért a Partner korlátlan felelősséggel tartozik.

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Szolgáltató az igénybe vett „Partnerprogram” szolgáltatások ellenértékét (díját) átutalással, a Partner által kiállított, szabályos számla átvételétől számított 15 napon belül, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra köteles a Partner részére maradéktalanul megfizetni.
 2. A Partner az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak.
 3. A „Partnerprogram” keretén belül nyújtott és igénybe vett szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személy(ek) és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a Szerződés betartása mellett használhatóak.
 4. A Szolgáltató a Partner magatartásáért más Partnerrel, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
 5. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Partner számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett.
 6. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. A szolgáltatások keretén belül az Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatások üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
 7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal - szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF ellenes használatából ered.
 8. A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-ok a tartalmát, melyek megtekintésére linket szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Bármely off-site megnyitásának (linkelés) teljes kockázatát a Felhasználó viseli.
 9. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatások üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a szolgáltatás működtetését.

„C” Fejezet: KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. SZERZŐI JOGOK

 1. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.
 2. A Weboldalon található képeket a Felhasználó, illetve a Partner, valamint harmadik személy csak a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.
 3. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, illetve a Partner feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.
 4. A Weboldal tartalmát képező, a Felhasználó, illetve a Partner által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott - terméket/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra a Szolgáltató, mint az általa létrehozott termék-adatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási jogot szerez. A Felhasználó illetve Partner ezen Általános Szerződési Feltételek regisztráció során történő elfogadásával elismeri, hogy az általa átadott képre/anyagra (időben és térben korlátlan), ellentételezés nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és egyben szavatolja, hogy az általa átadott kép/anyag harmadik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát nem sérti. A felhasználási jog korlátja a rendeltetésszerű joggyakorlás hiánya. A felhasználás célja a Szolgáltató által létrehozott termékadatbázis képzése.

II. ADATVÉDELEM

 1. A Szolgáltató a Felhasználó, illetve a Partner által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes felhasználók/partnerek azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel.
 2. A Felhasználó, illetve a Partner személyes adatainak jelen Szerződésben meghatározott felhasználásához jelen Szerződés megkötésével egyben kifejezett hozzájárulását adja.
 3. Szolgáltató köteles a Felhasználó, illetve a Partner személyes adatait a Felhasználó, illetve a Partner kérésére, illetve a Szerződés megszűnése estén haladéktalanul törölni.
 4. A Szolgáltató által tárolt adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó adatait csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek. Ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A Felhasználó elismeri, hogy az általa megadott adatok kizárólag jogszabályi rendelkezések alapján tekinthetőek személyes adatnak.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni, illetve arról a Felhasználót, illetve a Partnert elektronikus úton értesíteni. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Partner adott módosítást nem fogadja el, jogosult az értesítést követő 15 napon belül a Szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben az értesítés követő 15 napon belül a Felhasználó, illetve a Partner nem él a felmondás jogával, akkor adott módosítás a Felhasználó, illetve a Partner által elfogadottnak tekintendő. Az ÁSZF módosítása az értesítést követő 16. nappal lép hatályba.
  1. A 15 napos felmondási idő alatt bármilyen tartalmú, a Partner, illetve a Felhasználó által tett az igénybe vett szolgáltatáson felüli új szolgáltatás megrendelése a 15 napos felmondási időtől való eltekintésre irányuló nyilatkozatnak minősül.
  2. A Szolgáltató, felmondási idő alkalmazása nélkül módosíthatja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, ha
   • a Szolgáltatóra olyan jogszabályi, hatósági kötelezettség hárul, amely szerint a jelen ÁSZF-et oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a 15 napos felmondási idő betartását, illetve
   • valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, szükséges az ÁSZF módosítása, annak érdekében, hogy a Szolgáltatást, a Partnert, vagy Felhasználókat, illetve a fogyasztókat megvédje csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben.
 2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató által használt értesítési cím: info@arukereso.hu. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat és észrevételeket a Szolgáltató szintén az info@arukereso.hu címen fogadja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az email forgalom biztosításáért, valamint a Felhasználó, illetve a Partner részére megküldött, de meg nem érkezett emailekből eredő kárért.
 3. A felhasználás során, illetve által a Szolgáltatónak jogellenesen okozott károk megtérítésére vonatkozó igényét a Szolgáltató haladéktalanul - akár bírósági úton is - érvényesíteni fogja. A Szolgáltató előbbi esetben minden tőle elvárható és jogszerű segítséget meg fog adni az eljáró szerveknek a jogsértő személyazonosságának megállapítása céljából.
 4. Ha a Szolgáltató által fenntartott oldalak bármelyikén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a Felhasználó által közzétett tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 5. Az Árukereső Megbízható Bolt Programjához csatlakozott Felhasználó, vagy Partner külön jelentkezés nélkül vesz részt az Árukereső, vagy Szolgáltató által évente meghirdetett Ország Boltja minőségi díj versenyében, részvételére irányadó az Ország Boltja mindenkori részvételi feltételei, melyet az Árukereső, vagy Szolgáltató a https://www.orszagboltja.hu oldalon tesz közzé. Ha a Partner, vagy Felhasználó nem kíván e versenyen részt venni, részvételét a szavazás lezárásáig visszavonhatja az info@orszagboltja.hu e-mail címre küldött értesítéssel.
 6. A Szolgáltató jogosult az általa üzemeltetett oldalak, aloldalak felépítését, struktúráját, egyoldalúan, külön értesítés nélkül megváltoztatni, egyes funkciókat áthelyezni, kiemelni. Az Árukereső, vagy Szolgáltató jogosult egyes kategóriákra, vagy funkciókra vonatkozó specifikus feltételeket meghatározni, mely feltételek a jelen ÁSZF-fel szabályozott jogviszony szerződéses rendelkezéseinek tekintendők, mely feltételeket a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül változtathat meg. Ezeket a specifikus feltételeket a Szolgáltató az alábbi oldalakon jeleníti meg a https://www.arukereso.hu/admin/#feed-format, https://www.arukereso.hu/admin/Login#special-feeds.
 7. A Szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog, elsősorban az Ekertv. és a Ptk. irányadó, azzal, hogy a Ptk. 6:102 § rendelkezéseinek alkalmazását a Felek kizárják.
 8. A Felek közötti jogvita esetére a Szolgáltató és a Felhasználó, illetve a Partner - a vonatkozó hatáskörtől függően - kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti járásbíróság, vagy törvényszék kizárólagos illetékességét. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályos változata a Felhasználók regisztrációs felületén elhelyezett „Általános szerződési feltételek” linkre kattintva érhető el.

2023. december 06.

A 2024.01.01-től érvényes ÁSZF itt érhető el.

www.arukereso.hu

Az ÁSZF angol verziója itt érhető el.

A 2024.01.01-től érvényes ÁSZF angol verziója itt érhető el.

Online Comparison Shopping Kft. ©
Minden jog fenntartva!