Adatvédelmi tájékoztató

Jelen ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt. Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

Az adatkezelő: az Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint a www.orszagboltja.hu tulajdonosa (a továbbiakban: Árukereső.hu).

Az Árukereső.hu adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetősége: dpo@arukereso.hu

A jelen Ország Boltja Adatvédelmi Tájékoztató folyamatosan elérhető az Ország Boltja Adatvédelem https://www.arukereso.hu/static/obadatvedelem.html felületen. Az itt nem szabályozott kérdésekben az Árukereső általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó, mely elérhető itt. https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén az Árukereső.hu újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

EGYES ADATKEZELÉSEK

SZAVAZÁSI ADATKEZELÉS

A szavazáshoz az Árukereső az Ön e-mail címét kéri megadni; ez önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az Árukereső által a szavazás során megadott e-mail címének törlését.

A szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul és közönségszavazás lebonyolítása céljából, a szavazat ellenőrzése, valamint az Ön által leadott szavazat visszaigazolására használjuk.

A szavazás során megadott e-mail címét, mint személyes adatát visszavonásig, de legfeljebb a felvételtől számított 12 hónapig kezeljük. A regisztráció során e-mail cím, és a facebook, illetve a Google fiók használata esetén, az Ön hozzájárulásával átvett e-mail cím és név, és közösségi profil azonosító, mint személyes adatok kerülnek felvételre. A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését az info@orszagboltja.hu e-mail címre írva kezdeményezheti. A törlést az Árukereső 1 munkanapon belül teljesíti.

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE

Az Árukereső.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics, Gemius). A külső szolgáltatók részére az Árukereső.hu személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE

Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből az Árukereső.hu is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. Az www.orszagboltja.hu látogatóinak/felhasználóinak IP címét az Árukereső.hu a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli.

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS

Az Árukereső.hu rendszeresen (jellemzően) hetente a hírlevélben értesíti újdonságairól és az oldalon elérhető termékekről a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A hírlevélre való feliratkozás és így az Árukereső.hu adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. Az Árukereső.hu hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat az Árukereső.hu visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében az Árukereső.hu az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.

ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Árukereső elkötelezett az iránt, hogy adatkezelését saját maga lássa el, ennek érdekében igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani az adatkezelésbe bevont szerződött partnerek számát, azaz adatfeldolgozó igénybe vételét. Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval megállapodást kötünk és az adatfeldolgozó személyéről és az által végzett tevékenységéről a jelen dokumentumban Önt tájékoztatjuk.

Az Árukereső a GetResponse Sp. z.o.o. (székhely: Gdańsk (80-387), Arkońska 6, A3, Lengyelország) hírlevélküldő szolgáltatását veszi igénybe, aki a szolgáltatást adatfeldolgozóként biztosítja és az adatfeldolgozásba további adatfeldolgozókat vonhat be.

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát az Árukereső saját üzemeltetésű szervereken tárolja. Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

"COOKIE" KEZELÉS (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)

Az Árukereső.hu "cookie"-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja az Árukereső.hu oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén az Árukereső.hu cookie-t helyezzen el. Az Árukereső.hu az alábbi típusú cookie-kat használ:

Session (munkamenet) cookie:

Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Ez a cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja az Árukereső.hu, hogy az www.orszagboltja.hu oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).

Külső szervezetek által telepített cookie

Cookie-kat a www.www.orszagboltja.hu analitikai célú, forgalommérést biztosító partnerei is használnak. A partnerek által üzemeltetett szerverek www.orszagboltja.hu látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.

Cookie-k tiltása

Ha szeretné letiltani az Árukereső által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a www.orszagboltja.hu oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.

Külső partnerek által telepített cookie-k tiltását egyes partnereinknél is elvégezheti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.