Termékleírás
Méret:89 x 246 x 196 mm Önsúly:2,3 kg Gázfogyasztás:169 g/Hr Teljesítmény: 2,3 KW Autómata kikapcsolóval Rozsdamentes acél ház CO kibocsátás < 800 PPM GÁZ-INFRA GRILLSÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZPATRON NEM TARTOZÉKA KÉSZÜLÉKNEK CIKKSAZÁM:JK116 A GÁZPATRON NEM TARTOZÉKA KÉSZÜLÉKNEK Fontos!Kérem használat előtt olvassa el! Ezek az utasítások az Ön javát szolgálják, ezért ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el mielőtt használatba helyezné a grill sütőt. Miután megismerte a műveletet, kérjük tartsa biztonságos helyen, amennyiben a jövőben szüksége lenne rá. KIZÁRÓLAG SZABADBAN HASZNÁLJA A TERMÉKET! Figyelmeztetés! - Legyen nagyon óvatos, hiszen a sütő nagyon felforrósodhat. Gyerekektől tartsa távol, kikapcsolt állapotban is (amikor hideg). - Amennyiben elhasználódtak a tömítések, vagy sérültek ne használja a készüléket, mert szivároghat, megsérülhet, illetve nem működik megfelelően. - Ha szivárgásveszélyt érzékel (gáz szag), azonnal vigye ki a készüléket, egy jól szellőző helyre ahol az észlelt szivárgás megszüntethető. - Ha érzékelni szeretné a szivárgásveszélyt, azt mindenképpen szabadban tegye és ne lánggal, hanem szappanos vízzel. Fontos! A berendezés közvetlenül nyomás alatt van! Csak gázkazettával, vagy annak kompatibilis megoldásával használható, mely megfelel az EN417 szabványnak. Amennyiben elmozdítja a készüléket, ellenőrizze azt, hogy minden megfelelő helyen van-e. A használt patronokat, mindig biztonságos helyre tegye. Ne szúrja le sehová, és ne dobja tűzbe. BIZTONSÁGI PATRON ●Figyelmeztetés a készülékkel kapcsolatban (1)Tartsa távol a patront, más tűzveszélyes készüléktől, illetve közvetlen napsugárzástól. Győződjön meg róla hogy használat után elzárta a csapot. Soha ne tartsa olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot. (2)Ne tárolja zárt területen. (3)Ne szúrja le vagy égesse el az üres dobozt. (4)Ne töltse újra a gázt. (5)Tartsa gyermekektől távol. (6)Amikor cserélni szeretné a patront, először győződjön meg róla, hogy valójában üres(rázza meg kissé, hogy hallja a folyadék által keltett zajt). (7)Gyúlékony anyagoktól és a faltól tartsa megfelelő távolságra. (8)A patront jól szellőző helyre kell tenni távol minden gyújtóforrástól, nyílt lángtól, elektromos vezetéktől és más személyektől. Összeszerelés: 1. Állítsa be a gombot Ellenőrizze a gáz-láng-hő ellenőrzési gombot, és állítsa „off pozícióba. 2. Nyissa ki a gáz kazetta elfedésére szolgáló fedelet, hogy ki tudja szedni a gáz-kazettát. 3. Keresse meg a gázpatront. Erre van szükség, (vagy egy alternatív megoldásra) a közvetlen nyomáshoz, mely megfelel az EN417 szabványnak. 4. Ennek biztosítására illessze be képen látható módon a patront. 5. Húzza le a gázkart „lock pozícióba, majd ellenőrizze a szivárgást(szag alapján vagy szappanos vízzel). Amennyiben minden rendben a grill készen áll a sütésre. 6. Tekerje a kontrol gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meggyulladjon a láng, és tekerje a kívánt pozícióba. A legjobb eredményt akkor érheti el ha 4-5percig alacsony fokozaton előmelegíti a sütőt. 7. A controll gombot tekerje „off állásba, majd a gázkart is helyezze vissza alapállásba. Ezután távolítsa el a gázpatront, és tárolja száraz hűvös helyen. Adatai: Méret: 89 x 246 x 196 cm Önsúly: 2,3 kg Gáz-fogyasztás: 169 g/Hr Kapacitás: 2,3 kW (2000 Kcal/Hr) Automata kikapcsolóval rozsdamentes acél ház INFRA GRILL CO kibocsátás < 800 PPM NE CSUKJA BE A GRILLT, AMÍG A KÉSZÜLÉK ÜZEMEL! Kérjük vegye figyelembe, mielőtt üzembe helyezné a készüléket: A gáznyomásnak köszönhetően, az első beindításnál kisebb lángok csaphatnak fel. Biztonsági okokból, a gázpatron eltávolítása után a kontrolgombot csavarja el pár alkalommal. Ez biztosítja, hogy a pipában használt gáz távozzon. SOHA NE PRÓBÁLJA A PATRONT ELTÁVOLÍTANI MIKÖZBEN A KÉSZÜLÉK ÜZEMEL! Mindig gondoskodjon a gázkazetta eltávolításáról, ha a grillsütőt nem használják. Ügyeljen rá hogy a grillt mindig tartsa száraz helyen, kímélve a sérülésektől. Tartsa távol a patront nyílt lángtól, elektromos tűztől és más emberektől. Amennyiben gázszagot érez azonnal vigye levegőre a készüléket, ahol leáll a szivárgás. Amennyiben ellenőrizni szeretné azt ne lánggal hanem szappanos vízzel tegye. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, különösen tárolás után. Ez a berendezés közvetlen nyomást alkalmaz, csak akkor használható a bután gáz vagy más kompatibilis alternatíva, amennyiben megfelel az EN417 szabványnak. A terméket csak letisztítva pakolja el használat után. Először nedves, majd száraz ronggyal törölje le, de semmiképpen ne vegyi anyaggal vagy alkohollal. Soha ne használja éghető anyag közelében, és a szomszédos felületektől legalább 1 méter távolságban helyezze el. Kizárólag jól szellőző helyen használható Csak szabadtéri használatra: - Ne használja közvetlen napsütésben! - Homoktól és szennyeződéstől óvja és tartsa távol! - Kizárólag egyenes felületen használja, ne használja műanyag felületen! - Ne használja a lakásban! - SOHA NE MÓDOSÍTSA a készüléket! Figyelmeztetés: A készülék egyes részei nagyon forróvá válhatnak, gyermekektől tartsa távol! 1. Ne használjon aeroszolos sprayt működés közben! 2. Ne hagyja felügyelet nélkül a működő terméket! 3. Kerüljük az égető állványt, közvetlen használat után és közben! 4. Vízszintes helyen működtesse! 5. A készüléket gyúlékony anyagoktól és más tárgyaktól, faltól minimum 30cm távolságra használja. Jótállási jegy Típus: JK-116 hordozható gáz grillsütő Jótállási feltételek: A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-307. paragrafusaiban, valamint a 151/2003. (IX. 22. ) Korm. Rendeletet módosító 72/2005. (IV. 21. ) rendelete és a 49/2003. (VII. 30) GKM rendeletekben foglaltak szerint alábbi jogok illetik meg. A jótállás tartama a vásárlástól számított 12 hónap. A vásárló jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti. Jótállási jegyet csak dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó számla alapján pótolunk. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az érték-csökkenés mértéke stb. ) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét köteles beszerezni. A 37/1996 (VI. 28. ) KM rendelete 1. paragrafusa szerint „a Vállalat a vásárlói kifogást csak az áru eladásakor adott fizetési bizonylat (számla) bemutatását követően köteles megvizsgálni. Ha a kötelezett a minőségvizsgálatra előírt kötelezettségét igazoltan nem teljesíti, a jogosult maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez. Ha ezt követően is vita, a kötelezett és a vevő közötti jogvita eldöntésére a Bíróság jogosult. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: JK-116 GRILLSÜTŐ Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: : JK-116 GRILLSÜTŐ Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: : JK-116 GRILLSÜTŐ Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: : JK-116 GRILLSÜTŐ Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Hibás termék esetén a vásárló választása szerint: - Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet - Ha a vásárló kijavítást kér, a javítást a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül – kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belül – a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken. Ilyen javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni. - Ha javítás 15, illetve 30 napon belül nem készül el, vagy a termék nem javítható, a vásárló a termék azonos típusú új termékre való cseréjét kérheti. A csere bonyolítása a kereskedelmi egységben történik, a szerviz által kiadott csereigazolás és számla bemutatásával. - Ha cserére nincs lehetőség, vagy a vásárlónak a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti. ) - Ha jótállásra kötelezett termék kijavítását a fent meghatározott (15 ill. 30 nap) nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja. - A termék kicserélését kérheti a vásárló akkor is, ha termék a vásárlástól számított 3 napon belül – termékbe épített biztonságtechnikai elemek (pl. biztosíték) hibáját kivéve- meghibásodott, a kereskedelmi egységnél. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú termékeket adnak ki részére. - A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó szerv nem tartott nyitva. - A terméknek vagy főegységének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék vagy főegység tekintetében újra kezdődik. - Meghibásodás esetén kérjük forduljon a forgalmazóhoz vagy az eladó szervhez. - Elérhetőségeink a következők: Polymobil Kft. , 7700 Mohács, Ipari park 0139/25 hrsz. Tel. : 69-301-018 E-mail: info@polymobil. hu A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai : - Ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek , mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, vismajornak tulajdonítható okokból keletkeztek. - Vásárlási számla hiánya. A Jótállási Jegyen szereplő „CE megfelelőségi jel vonatkozó rendeletek szerint az erre a jelölésre kötelezett termékre vonatkozik. POLYMOBIL KFT7700 MOHÁCS, IPARI PARK TEL: 69/301-018www. polymobil. hu FAX: 69/311-606e-mail: info@polymobil. hu Így is ismerheti: JK 116, JK116
Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^